Itineraris de descoberta del patrimoni natural

En aquest apartat es pretén facilitar la descoberta del patrimoni natural targarí a partir d’un conjunt d’itineraris que transcorren per tot el terme municipal, aprofitant l’extensa xarxa de camins rurals. L’objectiu d’aquests itineraris, a part de fomentar una activitat saludable, és donar a conèixer els espais i elements d’interès natural existent al terme municipal. Per tal de poder gaudir de la diversitat ecològica del territori és molt recomanable portar prismàtics o binocles que ens facilitaran l’observació de les diferents espècies animals que podrem observar al llarg dels diferents recorreguts.

EI municipi de Tàrrega, amb relleus suaus, conforma un espai excel·lent per a fer-hi excursions a peu o en bicicleta (BTT). Tots els itineraris són de baixa dificultat i assequibles per a tothom. Els camins per on discorren aquests itineraris (excepte els itineraris urbans) són transitables també en vehicle. La major part dels itineraris són circulars, de manera que es poden realitzar en ambdós sentits.

Alguns d’aquests itineraris segueixen altres rutes i itineraris senyalitzats, com ara senders de gran recorregut (GR-3), senders de petit recorregut (PR-C 69, PR-C 25) o senders locals (1 i 2).

Els senders de petit i gran recorregut estan senyalitzats amb indicadors de direccions (pals indicadors) en els llocs més estratègics amb el nom de la ruta i les direccions a seguir. També estan senyalitzats amb marques de pintura, les quals són blanques i vermelles en el GR-3 i blanques i grogues en el cas dels senders de petit recorregut. La direcció correcta esta representada per les dues franges en paral·lel mentre que les direccions incorrectes es senyalitzen amb les dues franges en creu.

Els senders locals (camí de Verdú i volta a les Garrigues) estan senyalitzats amb indicadors de direccions.

Consells pràctics
  • Qualsevol època de l’any és bona per descobrir el patrimoni natural, però són les estacions de primavera i tardor les que ofereixen una major diversitat natural, especialment quant a la fauna ornítica.
  • Durant els mesos més calorosos cal evitar les hores centrals del dia: la majoria d’espècies animals resten inactives degut a la forta calor.
  • EI nostre comportament ha de ser correcte en tot moment: cal evitar qualsevol molèstia que pugui perjudicar tant als conreus existents, la flora, la fauna o el patrimoni històric (cabanes, marges de pedra seca, ermites...).