Powered by Wikiloc

 

Itinerari 6

Distància: 13,9 km.

Desnivell acumulat: 137 m.

Itinerari en forma de 8 amb inici i final a la ciutat de Tàrrega. Ressegueix els secans de l’extrem sud-oest del municipi. Aquest itinerari ens permet pujar al Tossal Rodó de Vallmajor on podrem gaudir d’unes interessants vistes del sector.

L’itinerari no disposa de senyalitzacions i una part passa per l’espai Xarxa Natura 2000 Secans de Belianes-Preixana.

Espais i llocs d'interés natural

Tàrrega

Cercavins: el Cercavins drena l’altiplà de la Segarra i segueix per la vall de Montornès fins a Verdú, des d’on continua cap al nord-oest fins a trobar-se amb el riu d’Ondara.

Lledoner de la Torre del jover: lledoner de grans dimensions situat davant mateix de la Torre del Jover. Aquest lledoner presenta unes dimensions excepcionals al terme de Tàrrega, opn degut a l’aridesa del terrenym, rares vegades poden assolir aquestes dimensions.

Tossal Rodó de Vallmajor: el cim sobresurt 18 m respecte a la plana agrícola que l’envolta.

Serra dels Molars: serra que separa els termes de Tàrrega i Verdú.

El riu d'Ondara

Albereda del Cercavins: bosquet de ribera dominat per àlbers.