Powered by Wikiloc

 

Itinerari urbà: Riba urbana del riu Ondara

Distància: 1,6 km.

Desnivell acumulat: 8 m.

El Parc del Reguer, situat entorn de la riba urbana del Riu d’Ondara, és més petit en quan a superfície però, per contra, permet l’existència d’espècies associades als ambients humits.

Espais i llocs d'interés natural

Tram entre el pont del carrer Joan Maragall i la passera del carrer Sant Agustí: en aquest tram el riu manté una estreta llera recoberta de vegetació aquàtica, especialment amb canyissos i bogues.

Tram entre la passera del Carrer Sant Agustí i el pont del carrer Migdia: en aquest sector el Riu d’Ondara discorre per una llera artificialitzada amb calaix de formigó.

Presa Condals: l’existència de la presa permet una major superfície inundada i una major profunditat de la làmina d’aigua. Als entorns de la presa hi abunden els ànecs (collverd, xibec, morell cap-roig), les polles d’aigua i les carpes, peixos d’origen asiàtic molt tolerants a la contaminació de les aigües.

Tram situat darrera el parc esportiu del Reguer: a l’est de la Presa Condals el riu es manté en un estat més salvatge. En aquest tram la llera es veu ocupada per canyars i bardisses. Darrera els canyars encara es conserven zones d’horta. Així mateix, s’hi pot veure el niu de cigonyes construït dalt d’una antena, a l’edifici de Telefónica.