El castell va ser conquerit als àrabs per Ramón Berenguer I, al segle XI i donat a la seva esposa Almodís.

Actualment, només són visibles algunes parts de l’edifici que els treballs arqueològics han posat al descobert: algunes estructures dels segles XI-XII, el mur sud-est de gran amplada que servia per a defensar-se dels atacs d’artilleria i la cisterna de la segona meitat del segle XV.

El castell va perdre la seva funció defensiva durant el segle XVII i la va recuperar, puntualment, al segle XIX, durant les guerres carlines, tal i com demostren les espitlleres construïdes damunt de les restes del mur sud.