Francesc de Perelló (1640-1703) nasqué a l’Ametlla de Segarra dins del marc d’una família de propietaris rurals benestants que també es dedicaren als negocis. Personatge controvertit i polèmic, era ciutadà honrat amb estrets lligams amb la noblesa catalana. L’any 1676 es casa amb Raimunda Roger de Llúria i de Çaportella, filla de dues importants famílies nobles de la Segarra. Segons sembla, Raimunda, per a poder casar-se, sortí de novícia del cenobi de Vallbona. Un cop casat, els negocis i activitats de Francesc de Perelló, que ja havia esdevingut cavaller, es desenvoluparen cada cop més a Tàrrega, fins que decidí instal·lar-s’hi amb la seva esposa, després d’haver comprat finques i 3 cases del carrer Major a l’entorn de l’any 1681, cases que transforma en una gran mansió, l’estructura de la qual s’ha mantingut fins l’actualitat.

A les darreries del segle XVIII, un altre Perelló s’emparenta amb una membre de la família Graner i embelliren aquesta mansió amb pintures i ornaments que contribuïren encara més a donar a la casa els aires de petit palau que ara podem contemplar. D’aquest moment destaquem la sala amb alcova presidida per l’escut d’armes dels Perelló i els Graner.

Els descendents dels Perelló es traslladen a viure a Barcelona a principis del segle XIX, però hi deixaren els masovers que s’ocuparen de les terres, de cuidar la casa i atendre els senyors durant les estades que hi feien periòdicament.

Exposició Sales Nobles