STREETRRG és un projecte iniciat el 2015 que vol promoure l’art urbà amb la finalitat d’embellir els carrers de la localitat mitjançant exponents artístics: escultures, grafits i altres creacions ornamentals. STREETRRG aposta per la creació de noves obres murals i alhora per la restauració d’elements artístics ja existents. Actualment trobem un recopilatori de totes les obres a la guia STREETRRG L'art urbà a Tàrrega elaborada pel Museu Comarcal de l’Urgell.