El pou del gel es construeix a l’entorn de 1611 i es troba en un molt bon estat de conservació. L’obra l’encarrega l’Ajuntament al mestre d’obres Peris Xauxa.

S’ha mantingut intacta l’obertura superior, per on s’abocava el gel, i  s’ha preservat una bona part del recorregut del seu accés a mitja alçada, des d’on s’entrava per fer el manteniment i l’extracció del gel per vendre.

Durant la guerra civil, el pou s’habilità com a refugi antiaeri.