El pobleAgregat a Tàrrega des de 1969, el poble de la Figuerosa s’assenta al voltant del vessant sud-oest d’un llarg turó anomenat Turó del Molí de Vent -tot i que del molí fariner que es construí al segle XVI no en queda cap rastre- amb unes esplèndides vistes sobre la Vall del Sió i la Plana de l’Urgell.

La població s’anà constituint a redós de l’antic castell i es creu que estava emmurallat tal com ho mostren alguns dels carrers de la població.

Història

Les primeres notícies documentades de la Figuerosa es remunten al segle XI durant la conquesta d’aquesta zona per part dels comtes d’Urgell. Però les abundants restes de ceràmica d’època romana que es troben a escassos metres del poble, sobretot a la partida anomenada els Vilassos, fa pensar en el possible assentament d’alguna vila romana al voltant de l’actual poble.

El 1075 els esposos Arnau Trasver i Adalgarda poseeixen el castell de Figerosa. La població s’anà configurant al voltant d’aquest, del qual encara avui resten alguns vestigis de disposició quadrada. L’emmurallament del poble devia seguir els actuals carrer Major, plaça de l’Església i carrer del Forn amb un portal d’accés del que no se n’ha conservat cap rastre.

A partir del segle XIV trobem disputes entre les vegueries de Tàrrega i Cervera pel terme de la Figuerosa, havent-hi d’intervenir directament el rei. El 1325 Jaume II mana que el lloc de Figuerosa sigui de la vegueria de Tàrrega, però el 1330 encara hi exerceix jurisdicció el veguer de Cervera. A la fi del segle XVII la vegueria de Tàrrega passa a incloure La Figuerosa.

Església de la Mare de Déu de l’Assumpció
 

L’edifici d’estil neoclàssic data del segle XIX. Té una planta basilical i absis poligonal.

La façana destaca per la seva gran portalada on hi ha dues pilastres que suporten un frontó triangular.

El campanar està situat a la part esquerra de l’església i té una única campana.

Ermita de Sant Marçal i restes de l'antiga església de Santa Maria
Originària del segle XIV, l'ermita de Sant Marçal està situada a l'entrada del poble i destaca per la seva senzillesa. L'edifici està format per una sola nau, una petita capella lateral i un absis poligonal. Cal destacar l’escut que hi ha a la llinda de la porta i el campanar d’un sol arc que està situat a la part superior.
 
De l'antiga església romànica de transició gòtica de Santa Maria construida al segle XI, avui només en queden les parets, els contraforts i algun finestral adovellat. Antigament hi havia un campanar d’espadanya, actualment desaparegut.