Granyena és un espai natural protegit situat a la comarca de la Segarra, típic representant del paisatge mediterrani modulat des d'antic. Es caracteritza per una combinació de boscos, matollars i terrenys agrícoles que donen varietat i valor afegit a la seva vàlua natural. El paisatge està dominat per l'estructura típica dels conreus herbacis de secà, amb reminiscències de la vegetació natural originària a les àrees de més relleu al llarg dels diversos cursos d'aigua. 

És un Espai especialment interessant per a la dispersió dels individus juvenils de l'àguila cuabarrada, tot i que també acull fauna ornítica estèpica, com el torlit, el sisó o el gaig blau. Per aquest motiu, es tracta d'un Espai inclòs a la xarxa Natura 2000 exclusivament com a ZEPA per a la conservació de les aus.


Font i informació: