L'Estany d'Ivars i Vila-sana al Pla d’Urgell va ser una de les zones humides més importants de la Catalunya interior fins a la seva dessecació l'any 1951. Reeixit gràcies al projecte de recuperació i condicionament ecològic que s'hi ha executat.  Actualment, l’aigua prové del canal d’Urgell i es correspon a la mateixa dotació que fins fa poc temps s’emprava per conrear aquestes terres. Originàriament, era un estany endorreic que gairebé s’assecava a l’estiu i que amb l’arribada de les aigües del canal es va convertir en una gran zona humida.

Des del punt de vista ornitològic, l’estany d’Ivars i Vilasana s’ha convertit en una de les zones humides més importants de Catalunya pel que fa a l’observació d’aus. Hi destaca la diversitat d’espècies que es poden observar, més de 210 al llarg de l’any. L’estany disposa de dos punts d’informació situats a les zones d’arribada d’on parteixen els itineraris naturals equipats amb miradors, aguaits i plafons d’interpretació ambiental. En conjunt es tracta d’un espai natural de gran interès ecològic i preparat per fer-hi agradables passejades a peu i amb bicicleta.


Font i informació: