Col·leció Antoni Alsina Amils

L’exposició permanent dedicada a l’escultor Antoni Alsina Amils (Tàrrega 1863 - Barcelona 1948) del Museu Comarcal de l’Urgell permet seguir la seva trajectòria artística des de finals del XIX fins la seva maduresa. La mostra compta amb escultures de mitjà i petit format fetes de bronze, fusta, marbre i guix on es pot apreciar el trànsit del realisme al simbolisme modernista i on també podem apreciar el domini en la captació del moviment i del ritme en les escultures de ballarines.

Artista polifacètic, l’exposició compta amb una part molt significativa de la seva obra pictòrica, juntament amb mobiliari obrat i decorat per l’artista, on fusiona arts decoratives, escultura i pintura. Obres, totes elles, que ens permeten conèixer la intimitat d’Antoni Alsina Amils, molts dels seus àmbits quotidians, els seus éssers propers i vivències que van marcar la seva vida.

En la mostra permanent també s’exposa obra pictòrica de Ramon Alsina, que va destacar en la seva faceta de pintor i dibuixant i va mantenir una estreta relació amb el seu germà Antoni tota la vida. Museu comarcal de l'Urgell ► 

Les Sales Nobles

Les Sales Nobles de cal Perelló formen part del petit palau creat per Francesc de Perelló a Tàrrega a les darreries del segle XVII. Personatge controvertit i polèmic, l’any 1676 es casa amb Raimunda Roger de Llúria filla de dues importants famílies nobles de la Segarra. Un cop casat, els negocis i activitats de Francesc de Perelló es desenvoluparen cada cop més a Tàrrega, fins que decideix instal·lar-s’hi amb la seva esposa.

A inicis del segle XIX els descendents dels Perelló es traslladen a viure a Barcelona i durant els anys 80 del segle XX, l’Ajuntament de Tàrrega compra i rehabilita l’edifici per a emplaçar-hi el Museu Comarcal de l’Urgell, que ha conservat la fisonomia de les Sales Nobles, juntament amb el jardí en primera planta, la capella, el celler i altres espais de la casa.

Les Sales Nobles ens transporten amb les seves pintures, ornaments i mobiliari luxós d’època, a la Tàrrega dels segles XVII, XVIII i XIX. Entre els objectes exposats destaca el mobiliari lliurat per la família de l’escriptor Manuel de Pedrolo. La seva visita ens mostra aspectes de com vivia una família benestant d’aquell temps, les seves dedicacions professionals, les seves aficions, les seves amistats, els seus gustos, les seves relacions i alguns misteris. Museu comarcal de l'Urgell ► 

Els ibers a l'Urgell

La sala d’arqueologia se centra en el món ibèric del territori de l’actual Urgell i de les zones veïnes, des dels seus antecedents (abans del segle VI aC.) fins a la fi de l’època ibèrica i la romanització del territori, al segle I aC. territori que es trobaria dins de l’àrea que ocuparia la societat ilergeta.

Durant l’època ibèrica, la ciutat del Molí d’Espígol de Tornabous va jugar un paper cabdal en l’organització i explotació de tot aquest territori. Gràcies a la informació extreta de la recerca arqueològica i als nombrosos materials recuperats en les excavacions d’aquest i d’altres jaciments de la zona, podem conèixer molts aspectes de la vida dels ibers.

Aspectes que queden plasmats en l’exposició permanent: Quines eren les seves activitats econòmiques en aquest territori, amb qui comerciaven, com s’estructurava l’urbanisme de la ciutat ibèrica del Molí d’Espígol i dels poblats de la zona, com estaven construïdes les cases, quines activitats s’hi feien en les diferents dependències, quins elements i estris hi trobem a dins, quines eren les seves creences… Museu comarcal de l'Urgell ► 

Tragèdia al Call

L’exposició mostra i contextualitza els materials arqueològics recuperats dels jaciments de la necròpolis jueva de Tàrrega, on es trobaren 182 tombes individuals i 6 fosses comunes amb 69 persones de l’assalt al call de 1348 i d’uns abocaments fets al call a conseqüència de l’assalt. Tots ells aporten molta informació sobre l’abast de l’avalot i, a la vegada, ens mostren aspectes de la vida quotidiana de la comunitat jueva truncada sobtadament l’any 1348.

La mostra permanent ens situa en el context urbà i ideològic de la Tàrrega dels segles XIII i XIV, amb un conjunt de peces gòtiques i romàniques de primer ordre, provinents de l’església parroquial i dels monestirs i convents de la vila, que a la primera meitat del segle XIV es trobaven en el seu moment més àlgid.

L’assalt al call de Tàrrega de l’any 1348 no va suposar, però, la desaparició de l’aljama jueva targarina, que es recuperà d’aquests fets dramàtics i perdurà fins a l’any 1492. Museu comarcal de l'Urgell ► 

 

Els fòssils del Talladell

Les pedreres del Talladell es localitzen en plena depressió central catalana i formen la part més oriental de la Conca de l’Ebre, mostrant part de la successió estratigràfica típica de l’Oligocè de l’Urgell i de la Segarra, constituïda per l’alternança de trams de lutites i gresos vermells i nivells de calcàries de l’ordre d’una desena de metres de gruix. Aquestes unitats de calcàries lacustres van ser explotades com a material per a la construcció, arribant a explotar fins a 6 metres de gruix, quan es va tindre constància de la troballa de fòssils.

Destaca el valor patrimonial paleontològic ja que han proporcionat abundants restes de mamífers, rèptils i mol·luscs, així com de restes de vegetals molt ben preservades. La bona preservació dels materials ha permès conèixer millor la paleobiologia de l’Oligocè a Catalunya i en concret les condicions ambientals de la zona central de la Depressió de l’Ebre, escenificant el gran canvi climàtic que hi va haver aleshores: una glaciació al pol sud que significà la baixada del nivell del mar i per tant un important canvi tan pel que fa a la vegetació com a la fauna. Museu comarcal de l'Urgell ► 

Exposicions itinerants i canviants

Biblioteca comarcal

Museu comarcal de l'Urgell

Sala Marsà, Casa de Cultura

El museu Comarcal de l’Urgell, juntament amb la biblioteca i la Sala Marsà, acullen exposicions itinerants i de caires diversos durant l’any.