El petit poble de Conill estava format antigament per cinc cases pairals: cal Cinca, cal Frare, cal Palau, cal Pont i cal Vilafranca. Aquestes cases, construïdes durant la segona meitat del segle XVIII, juntament amb l’església parroquial de la Mare de Déu del Roser (1702), donen forma a una petita plaça.

És significatiu esmentar l’existència d’un antic acord de poble, segons el qual no era permès d’edificar cap més casa. Aquest fet provocà que el poble no cresqués més, i segurament, fou una de les causes que més incidiren en que Conill estigui deshabitat des de l’any 1980.

L'antiga premsa d'oli i el fust de la creu de terme es preserven al Parc de Sant Eloi de Tàrrega, exposat als visitants.